Nalatenschapsafwikkeling

Nalatenschapsafwikkeling is hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap na een overlijden. Naast het feit dat het overlijden van een familielid of een goede vriend(in) emotioneel erg zwaar is, moeten er veel zaken al vrij snel geregeld worden. Een van de belangrijkste zaken is de uitvaart.
 
Zodra de uitvaart geregeld is, moeten ook andere zaken geregeld worden zoals een verklaring van erfrecht. Hiervoor moet u naar een notaris. De verklaring van erfrecht heeft u nodig om de volgende zaken te kunnen regelen: bankzaken, het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het wijzigen of stopzetten van verzekeringen, het in kennis stellen van allerlei instanties (o.a. pensioenfondsen, zorgverzekeraar).
 
Ook moet vaak de woning ontruimd worden. Betreft het een eigen woning dan is hier meestal niet zoveel haast bij. Woonde iemand, die is overleden, echter in een instelling dan moet de kamer op korte termijn leeg gemaakt worden. De inboedel komt toe aan de erfgenamen gezamenlijk en zal dus verdeeld moeten worden. Is er een eigen woning dan kan het zijn dat deze verkocht moet worden.
 
Kortom, er komt veel kijken bij de afwikkeling van een nalatenschap in een periode van verdriet om het verlies van een familielid of vriend(in). Mocht u hulp nodig hebben, wij helpen u graag.
 
Erfgenamen zijn samen bevoegd om een nalatenschap af te handelen. Als er meerdere erfgenamen zijn is dit vaak niet praktisch. Iedere keer als er iets geregeld moet worden, moeten alle erfgenamen hun handtekening zetten. Vaak wordt er voor gekozen om eenn iemand (meestal een van de erfgenamen) een volmacht te geven om de nalatenschap af te handelen. Er kan ook gekozen worden om een buitenstaander, bijvoorbeeld ons, tot gevolmachtigde te benoemen. Hier moeten wel alle erfgenamen aan meewerken.
 
Indien u al voorziet dat er problemen zullen ontstaan bij de afhandeling van uw nalatenschap, omdat uw erfgenamen bijvoorbeeld niet (meer) met elkaar overweg kunnen, kunt u in uw testament ons tot executeur benoemen. Wij zullen dan zorg dragen voor de gehele afhandeling van uw nalatenschap.
 
De afwikkeling van een nalatenschap duurt al snel een jaar of meer. Afhankelijk van de beschikbare tijd en kennis van de erfgenamen en de complexiteit van de nalatenschap, legt een nalatenschap voor langere tijd een groot beslag op iemands leven. De afwikkeling van een nalatenschap is een lastige (op emotioneel én organisatorisch vlak) extra belasting, die soms moeilijk is in te passen. Enerzijds omdat bedrijven en instanties vaak alleen tijdens kantooruren bereikbaar zijn, anderzijds omdat het nakomen van de belofte om teruggebeld te worden of reactie van instanties te krijgen tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer is. Ook de opzegging van abonnementen is helaas vaak geen kwestie meer van één brief of telefoontje. Behalve tijd, kan afstand ook een belemmering vormen om snel en efficiënt een nalatenschap zelf af te handelen.
 
Erfbelasting
Na een aantal maanden ontvangt een van de erfgenamen van de belastingdienst een aangifte erfbelasting. Deze aangifte moet uiterlijk acht maanden na het overlijden ingediend zijn bij de belastingdienst. De aangifte erfbelasting geeft de belastingdienst inzicht in de grootte van de nalatenschap (het vermogen van de overledene op het moment van overlijden) en de grootte van de erfenissen van de erfgenamen.
 
Graag helpen wij u bij het invullen van de aangifte erfbelasting. U kunt hiervoor een afspraak maken bij ons op kantoor. Wij kunnen ook bij u thuis komen om de aangifte erfbelasting in te vullen. Op deze manier hebben we altijd alle relevante stukken bij de hand.
 
Voor de erfbelasting zijn er een aantal vrijstellingen van toepassing. Hieronder volgen de meest voorkomende (vrijstellingen 2024):
Voor wie? Hoogte
Partner € 795.156
Kinderen €  25.187
Kleinkinderen €  25.187
Ouders €  59.643
Overige verkrijgers €   2.658
 
 
De te betalen erfbelasting over een erfenis bedraagt:

 

Verkrijging tussen
En
Partner of kinderen
Andere afstammelingen dan kinderen
Overige verkrijgingen
(1)
(2)
A
B
A
B
A
B
€0
€152.368 
€0
10%
€0
18%
€0
30%
€152.368
Hoger
€15.236
20%
€27.426
36%
€45.710
40%
A) Belasting over het in kolom (1) genoemde bedrag
B) Heffingspercentage over het gedeelte van de (belaste) verkrijging, dat ligt tussen de bedragen van kolom (1) en kolom (2)
 
Mocht u vragen hebben met betrekking tot de erfbelasting dan staan wij u graag te woord.