Inkomensbeheer / Budgetbeheer

Inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd) is een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. Het is een goede oplossing voor iedereen die nog goed begrijpt dat de rekeningen betaald moeten worden, maar er wordt regelmatig vergeten te betalen, of er worden teveel andere rekeningen betaald waardoor er te weinig geld overblijft voor vaste lasten.

Zodra iemand zelf, de familie of een ondersteunende organisatie constateert dat het beheer van de financiën problematisch wordt, kan contact met ons worden opgenomen. Samen wordt er dan besproken welke oplossing het beste aansluit bij de problemen. In het geval dat inkomensbeheer de beste oplossing is, kunt u zich bij ons aanmelden.

Wij maken samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. Dit gebeurt in een intakegesprek bij de cliënt thuis. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de cliënt en ons worden vastgelegd. Het pakket werkzaamheden zal afgestemd worden op de situatie en de wensen van de cliënt. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren.

Iemand die in inkomensbeheer zit, draagt altijd zelf de zorg en verantwoordelijkheid voor de eigen financiën. Door het ondertekenen van een zogenaamde inkomensbeheerovereenkomst en het afgeven van volmachten stelt u ons in staat uw financiën te beheren.

Wij maken een budgetplan. In dit plan wordt vastgelegd waaraan uw inkomen besteed gaat worden. Er wordt een bankrekening geopend op uw naam. Op deze bankrekening zal voortaan al uw inkomen gestort worden. Wij hebben de beschikking over deze rekening. Iedere week krijgt u een afgesproken bedrag aan leefgeld. Dit bedrag storten wij op een zogenaamde leefgeldrekening. Dit is een rekening waarover uzelf kunt beschikken.

Wat de werkzaamheden zijn van een inkomensbeheerder is afhankelijk van wat is afgesproken in het contract tussen cliënt en inkomensbeheerder. In ieder geval behoren tot de werkzaamheden van een inkomensbeheerder:
- het opstellen van een budgetplan*;
- het openen van een beheerrekening*;
- het aanschrijven van inkomenverstrekkers en het wijzigen van het postadres*;
- het wekelijks overboeken van het leefgeld*;
- het betalen van de vaste lasten*.

* Deze werkzaamheden vormen samen het basispakket

Verder kan er afgesproken worden dat de inkomensbeheerder nog de volgende werkzaamheden verricht:
- het doen van losse betalingen*;
- het doen van belastingaangifte*;
- het aanvragen van uitkeringen*;
- het aanvragen van toeslagen*;
- het zorgen voor betalingsregelingen met schuldeisers*.

*Deze werkzaamheden vormen samen met de werkzaamheden uit het basispakket het uigebreide pakket

Wat zijn de kosten van inkomensbeheer?

De kosten van inkomensbeheer variëren afhankelijk van de afgesproken werkzaamheden die door ons verricht moeten worden.

Basispakket
Per maand p.p. € 85,00*
Eenmalige vergoeding voor de intake p.p. € 210,00*
Echtpaar € 115,00*

Uitgebreid pakket
Per maand p.p. € 115*
Eenmalige vergoeding voor de intake € 350,00*
Echtpaar € 140,00*

*genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Inkomensbeheer is vrijwillig. In principe zullen de kosten door de cliënt zelf gedragen moeten worden. Als er schulden zijn is cliënt hier vaak niet toe in staat. Het is mogelijk dat de kosten gedragen worden door een externe partij, zoals bijv. de werkgever of familie.