Diensten

Wij bieden de volgende diensten aan in Emmen e.o., Drenthe:

Beschermingsbewind
Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie. Lees verder...

Mentorschap
Als iemand tengevolge van ziekte of gebrek niet meer in staat is, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en zijn/haar persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) te behartigen, dan kan een mentorschap ingesteld worden. Lees verder...

Inkomensbeheer (ook wel budgetbeheer genoemd)
Inkomensbeheer is een voorziening voor mensen die in principe in staat zijn om zelf hun financiën te beheren, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. Lees verder...

Nalatenschapsafwikkeling
Nalatenschapsafwikkeling is hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap na een overlijden. Naast het feit dat het overlijden van een familielid of een goede vriend(in) emotioneel erg zwaar is, moeten er veel zaken al vrij snel geregeld worden. Lees verder...

Voorbereidende notariële werkzaamheden
Hebt u als notaris wel eens te maken met een tijdelijk tekort aan kandidaat-notarissen, bijvoorbeeld wegens verlof of ziekte, achterstand of gewoon een drukke periode? Lees verder...