Bewindvoering

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie. Dit kan komen door allerlei oorzaken. Als iemand zelf niet goed (meer) in staat is om zijn/haar financiën op een goede manier te regelen is hulp welkom. Deze hulp kan komen van familieleden en/of vrienden. Niet iedereen heeft echter de mogelijkheid om de financiën door familieleden en/of vrienden te laten regelen. Soms is dit ook niet wenselijk. U heeft misschien het gevoel dat uw zelfstandigheid wordt aangetast en dat u verplichtingen heeft tegenover anderen waar u zich onplezierig bij voelt. Ook is het voor die ander in verband met zijn/haar emotionele betrokkenheid niet altijd even makkelijk een in zijn/haar ogen juiste beslissing te maken met betrekking tot uw financiën.

Genoemde hulp kan ook gegeven worden door een professionele bewindvoerder, zoals wij. Voor ons is het gemakkelijker om persoonlijke en financiële belangen van de onderbewindgestelde af te wegen, omdat wij niet emotioneel betrokken zijn. De onderbewindstelling kan niet door ons aangevraagd worden bij de kantonrechter. Dit kan alleen gedaan worden door iemand zelf, de partner of familieleden (tot in de vierde graad). Wij helpen u wel graag bij het aanvragen van een onderbewindstelling.

Een bewindvoerder moet periodiek (ieder jaar) rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. Een bewindvoerder moet dus een overzicht bijhouden van alle inkomsten en uitgaven van de onderbewindgevoerde persoon. De onderbewindgestelde kan bij ons altijd inzicht krijgen in dit overzicht. Als er een grote uitgave gedaan moet worden, dient de bewindvoerder tevoren machtiging aan de kantonrechter te vragen.

Wij regelen alle formaliteiten voor u. Van het begin tot het einde van het traject. Dit alles natuurlijk in overleg met u.

Wilt u zelf toch meer weten over de ins en outs van bewindvoering, klik dan hier.

Wat zijn de kosten van bewindvoering? 
De kosten worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK, voorheen LOK).

Per 1 januari 2022 zijn de tarieven als volgt vastgesteld:

Eenpersoonsbewind
zonder (problematische) schulden per maand € 133,10*
met problematische schulden per maand € 172,12*
Eenmalige vergoeding voor de intake € 751,41*

Tweepersoonsbewind
zonder (problematische) schulden per maand € 159,52*
waarvan 1 persoon met problematische schulden per maand € 183,11*
waarvan 2 personen met met problematische schulden per maand € 206,51*
Eenmalige vergoeding voor de intake € 901,45*

Kosten overige werkzaamheden
Eindrekening en verantwoording voor 1 persoon € 281,93* 
Eindrekening en verantwoording voor 2 personen € 338,80*

PGB Beheer € 704,22*

Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 469,48*

*genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Uitgangspunt is dat u de kosten van beschermingsbewind zelf moet betalen. Indien u onvoldoende inkomsten of vermogen heeft om de kosten te betalen, dan vragen wij hiervoor namens u bijzondere bijstand aan in uw gemeente.