Mentorschap

Als iemand tengevolge van ziekte of gebrek niet meer in staat is, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en zijn/haar persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goed gaan) te behartigen, dan kan een mentorschap ingesteld worden. Deze maatregel wordt door de kantonrechter ingesteld. De mentor wordt (net als een bewindvoerder) door hem benoemd.

Gebruikelijk is dat een familielid of goede vriend de taak op zich neemt om iemands persoonlijke belangen te behartigen. Maar soms komt het voor dat die er niet zijn of niet bereid zijn zo’n taak op zich te nemen. Ook kan het zijn dat er onenigheid bestaat in een familie en dat het verstandig is een buitenstaander als onpartijdige in te schakelen. 

De taak van de mentor is het waarnemen van de belangen op het gebied van behandeling, verpleging, verzorging en begeleiding. Dat wil zeggen dat de mentor de persoon vertegenwoordigt bij zorgplan- of begeleidingsplan besprekingen en overleg heeft met behandelaars en verzorgers.

Indien een persoon bij ons onder bewind is/wordt gesteld kunnen wij ook als mentor optreden. Wij regelen alle formaliteiten voor u. Van het begin tot het einde van het traject. Dit alles natuurlijk in overleg.

Wilt u zelf toch meer weten over de ins en outs van mentorschap, klik dan hier.

Wat zijn de kosten van bewindvoering en mentorschap?
De kosten worden jaarlijks bepaald aan de hand van de richtlijnen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK, voorheen LOK.

De tarieven per 1 januari 2022 zijn als volgt:

Mentorschap

  • Per maand per persoon € 133,10*
  • Met psychische problemen (Jeugdzorg) van 18 t/m 23 jaar € 172,12*
  • Eenmalige vergoeding voor de intake € 751,41*

Bewind en mentorschap

  • Per maand € 239,48* (bewind en mentschap wordt uitgevoerd door dezelfde persoon)
  • Eenmalige vergoeding voor de intake € 1.351,57*

Bewind met problematische schulden en mentorschap

  • Per maand € 274,47*
  • Eenmalige vergoeding voor de intake € 1.351,57*

Kosten overige werkzaamheden

  • Eindrekening en verantwoording € 281,93*
  • PGB Beheer € 704,22*
  • Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 469,48*

*genoemde bedragen zijn inclusief BTW.